Moj posao je da radim na poboljšanju kvaliteta svog života i inspirišem druge na njihovu promenu: porodicu, prijatelje i sve druge koji to žele.