Sa ove strane priče vas pozdravljam, osmeh i dobro mi došli šaljem. Moje ime je Radica. Krstić sam pridodala na pragu 3. decenije. Tada sam postala mama.